Välkommen till Svenska Griffon Nivernais Klubben

 

JAKTPROV



VILL DU GÅ JAKTPROV!

FÖLJ LÄNKEN FÖR AKTUELL INFO!


JAKTPROVSREGLER


Anmälan

Anmälan görs till domaransvarig på SSDV:

ANDERS WIDESON

Email:  a.wideson@gmail.com


ANMÄL I GOD TID!



En stämpelavgift om 50 kronor sätts in på klubbens BG och märks med "Jaktprov" samt namn på deltagaren.

BG: 356-7211


För övriga frågor vänligen kontakta Jonas Holmström!

Mob: 0704-607635


LYCKA TILL!!