Välkommen till Svenska Griffon Nivernais Klubben

 

 
!!!!!!! VIKTIGT !!!!!!!!!!!


Inför årsmötet 2024 då årets Nivernais 2023 ska utses så behöver alla som gjort någon typ av prov, RR, jaktprov, spårprov, utställning, höra av sig till  PerÅke Niska så snart som möjligt!


KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2024!


Välkomna till Svenska Nivernaisklubbens årsmöte den 16:e Mars kl. 13 på Almunge vildsvinshägn (OBS! Ny plats då Mamima ej kunde ta emot).

På årsmötet erbjuds av klubben subventionerat släpp i vildsvinshägn!

Anmälan till årsmötet görs till perake.niska1@telia.com , samt för subventionerat hägnsläpp, meddela Mikael Östlund på mikael.ostlund@scania.com.

Vi ses där!

Styrelsen


**************


JAKTPROVSERBJUDANDE!

Vi har under flera år sett en minskande mängd Griffon Nivernais som startar på jaktprov.

Vi anser att jaktprov är det yttersta beviset man kan få på att sin egen hund är en duglig och kapabel vildsvinshund.

Klubben jobbar kontinuerligt med att försöka öka mängden hundar som startar på jaktprov så att även fler blir aktuella för avel, och kan då få valphänvisning via klubben.

För att ytterligare förstärka klubbens uttryckliga vilja har styrelsen i Nivernaisklubben beslutat att de 10 FÖRSTA som anmäler sig till jaktprov för Griffon Nivernais under säsongen ska få sina kostnader för jaktprovet täckta av klubben.

Vi hoppas på detta sätt att ytterligare sänka tröskeln till att starta på jaktprov, så fler tar möjligheten att meritera sin hund.

Vid frågor- kontakta Jonas Holmström eller Mikael Östlund.

GÖR SÅ HÄR:

Anmäl hunden till prov via blanketten på SSDV's hemsida och betala avgiften till SSDV.

Ta kvittot och fota det och skicka till Ulf Johansson på mail: vrestabi@gmail.com

Glöm inte att meddela clearingnummer, kontonummer och bank för utbetalning.

GÄLLER ENDAST FULLT BETALANDE MEDLEMMAR!

LYCKA TILL!